Talent Management

Talent Management is een belangrijk  aandachtspunt binnen organisaties. Het gaat daarbij niet alleen om het ontwikkelen van high potentials en kritieke rollen, maar juist om het verzilveren van al het talent binnen de organisatie.

Het doel van Talent Management is het aansluiten van de personeelsplanning op de strategie van de organisatie. Een goede Talent Management strategie ondersteunt uw organisatie bij het identificeren, ontwikkelen en behouden van de talenten van medewerkers die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering. Hierbij wordt zowel op training en ontwikkeling (HRD) als op Performance Management (HR) gestuurd. Beide initiatieven zijn erop gericht om het personeel te motiveren om hun talenten in te zetten voor de verbetering van de performance van de organisatie.

Han van der Pool heeft ruime ervaring in het co-creëren van leiderschapsontwikkeling programma's in samenwerking met Universiteiten, in het vormgeven en uitvoeren van interne leiderschapstraining programma´s en in coaching. Hij faciliteert het gehele proces met als doel dat de geleerde vaardigheden ook daadwerkelijk beloond worden in de praktijk, dat de manager de ontwikkeling ondersteunt en dat de ontwikkeltrajecten aansluiten bij de organisatiecultuur. Afhankelijk van uw vraag en behoefte kunt u face-to-face met uw coach werken, of (deels) via het internet.